Рада експортерів та інвесторів при МЗС України

Положення про Раду

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МЗС України

18.09.2014 р. № 397

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду експортерів та інвесторів

при Міністерстві закордонних справ України

І. Загальні засади

1. Рада експортерів та інвесторів при Міністерстві закордонних справ України (далі – Рада) є постійно діючим консультативним органом, який створено у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації діяльності ради вітчизняних та іноземних інвесторів при центральному, місцевому органі виконавчої влади» № 1217 від 29.12.2014 р. з метою посилення економізації зовнішньої політики України, надання підтримки вітчизняним експортерам у просуванні товарів і послуг на зовнішні ринки, налагодження ефективної взаємодії з провідними зарубіжними інвесторами.

2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, актами Міністерства закордонних справ України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

а)       сприяння українським експортерам у зміцненні їхніх позицій на традиційних ринках та у виході на нові ринки збуту;

б)       сприяння участі українських підприємств і компаній у тендерах та конкурсах, реалізації інфраструктурних та інвестиційних проектів за кордоном;

в)       сприяння залученню фінансових ресурсів у виробництво в Україні конкурентної та експортно-орієнтованої продукції;

г)        сприяння національним товаровиробникам у реалізації високотехнологічної продукції за кордоном та впровадженні зарубіжних інноваційних технологій;

д)       сприяння залученню іноземних інвестицій для реалізації пріоритетних проектів в Україні;

е)        сприяння просуванню економічних інтересів України за кордоном на двосторонньому та багатосторонньому рівнях.

4. Основними функціями Ради є:

а)       підготовка пропозицій щодо важливих енергетичних, транспортних та інфраструктурних міжнародних проектів, залучення до їх реалізації українських підприємств і компаній;

б)       аналіз та узагальнення проблем у діяльності українських експортерів на світових ринках та іноземних інвесторів в Україні, підготовка пропозицій щодо шляхів їх вирішення;

в)       надання пропозицій щодо можливого наповнення економічної складової закордонних візитів керівництва держави, а також Міністерства закордонних справ України;

г)        підготовка інформаційних матеріалів з питань адаптації вітчизняних експортерів до роботи на ринках країн-членів Європейського Союзу в умовах функціонування майбутньої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС;

д)       підтримка формування сприятливого середовища для українських та іноземних інвесторів, надання у межах компетенції сприяння діяльності іноземних інвесторів в Україні.

ІІ. Повноваження Ради

5. Рада має право:

а)       вносити у межах компетенції пропозиції до органів державної влади з питань, що пов’язані з виконанням нею основних завдань та функцій;

б)       вносити у межах компетенції пропозиції до порядку денного засідань Діалогу між Україною та ЄС з питань ведення бізнесу, інших міжурядових органів діалогу з питань поліпшення інвестиційного клімату.

в)       залучати на безоплатній основі до роботи Ради спеціалістів науково-дослідних інститутів, галузевих об’єднань, провідних вчених та експертів;

г)        створювати в установленому порядку тимчасові та постійно діючі галузеві робочі групи для опрацювання окремих питань, пов’язаних з виконанням нею основних завдань та функцій.

ІІІ. Склад та керівництво Ради

6. Головою Ради є Міністр закордонних справ України.

7. Персональний склад Ради затверджується Головою Ради.

8. До складу Ради входять представники Міністерства закордонних справ України, а також за згодою керівники провідних компаній-експортерів та інвесторів України, фінансово-інвестиційних компаній, бізнес-асоціацій та їх об’єднань, у т.ч. торговельних палат.

9. Голова Ради:

а)       скликає та проводить засідання Ради;

б)       визначає перспективні та поточні плани діяльності Ради;

в)       затверджує проекти порядку денного засідань Ради;

г)        підписує підсумкові документи засідань Ради;

д)       організовує контроль за виконанням рішень Ради;

е)        у разі ухвалення Радою рішення про створення галузевих робочих груп, затверджує їх керівників та персональний склад.

10. Першим заступником Голови Ради є Заступник Міністра з питань європейської інтеграції. 

11. Заступниками Голови Ради є Начальник Управління економічного співробітництва МЗС України та представник ділових кіл (за згодою).

12. Перший заступник Голови Ради виконує обов’язки Голови Ради у разі його відсутності та підписує підсумкові документи її засідань.

13. Координацію роботи з організаційної підготовки засідань Ради та виконання рішень Ради здійснює Робочий секретаріат Ради.

14. Робочий секретаріат Ради очолюється Відповідальним секретарем Ради. Персональний склад Робочого секретаріату Ради затверджується Головою Ради.

15. Робочий секретаріат Ради:

а)       здійснює організаційну підготовку засідань Ради;

б)       подає на розгляд Голови Ради проекти порядку денного засідань Ради та підсумкових документів, підготовлених на основі пропозицій членів Ради;

в)       забезпечує розповсюдження матеріалів засідань Ради серед її членів;

г)        за дорученням Голови Ради або його Першого заступника здійснює контроль за виконанням рішень Ради.